64 ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న సాంప్రదాయం |64 Years History | Ramachandrapuram

0
84

X-Ray News విజయ దశమి రోజున కొనసాగుతున్న కొన్నేళ్ల నాటి సాంప్రదాయం అసలు ఆ గ్రామం ఎందుకంత ప్రాధాన్యత పొందింది విజయదశమి నాడు ఆ గ్రామానికి నలుమూలల నుండి ప్రజలు రావడానికి గల కారణం ఏంటీ అసలు ఆ గ్రామం ఎక్కడుంది.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here